LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Châm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại


cham cuu hoc trong noi kinh nan kinh

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Giáo sư Bác sĩ Hoàng Bảo Châu là bác sỹ chuyên khoa thần kinh, lại được học Đông y ở Trung Quốc (1960-1962), đã là bác sĩ Trưởng khoa châm cứu Viện đông y (1967-1978). là Viện trưởng Viện Y học cổ truyền (1977-1995), đã quan tâm đến việc tìm hiểu châm cứu từ tài liệu gốc Nội kinh, Nạn Kinh, thông qua kết quả thực tiễn lâm sàng, đã dần dần có nhận thức rõ hơn về hệ kinh lạc, về huyệt và khí, về châm cứu chữa bệnh. Ông đã để thời gian sưu tầm sắp xếp lại những nội dung vê châm cứu học ghi rải rác trong Nội kinh, Nạn Kinh và dịch ra tiếng Việt (có kèm âm Hán Việt) thành một tài liệu phản ánh đúng tinh thần Nội kinh, Nạn Kinh viết về châm cứu học, trên cơ sở đó đã vận dụng y học hiện đại chứng minh lý luận về châm cứu này. Ông đã nhận thấy sự tương đồng giữa hệ kinh lạc với hệ tuân hoàn máu, hệ huyệt khí với hệ thần kinh, chữa bệnh bằng châm cứu với chữa bệnh bằng phương pháp vật lý. Lần đầu tiên NXB Y học có được một tài liệu vừa có nội dung gốc về châm cứu bằng tiếng Việt, vừa có dùng khoa học y học hiện đại để chứng minh giải thích lý luận về châm cứu. NXB Y học xin cảm ơn Tác giả và giới thiệu với bạn đọc, mong cung cấp cho các thầy thuốc châm cứu cũng như các nhà nghiên cứu một tư liệu tốt để nghiên cứu tham khảo.

Từ khóa: , , , ,