LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Cấy Chỉ (Chôn Chỉ Catgut Vào Huyệt Châm Cứu)


cay chi

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt, người bệnh như được châm cứu liên tục, đây chính là bước tiến, sự phát triển của kỹ thuật châm cứu. Ngoài tác dụng về mặt cơ học như châm cứu cấy chỉ còn có thêm tác động sinh hoá lên các huyệt.

Cuốn sách “Cấy Chỉ” (chôn chỉ catgut vào huyệt) viết theo hướng thực hành, giới thiệu đại cương về cấy chỉ, hệ thống kinh lạc, trình bày vị trí cách lấy huyệt, chủ trị thủ thuật châm cứu, cấy chỉ của những huyệt chủ yếu nhất (huyệt trên kinh và huyệt ngoài kinh). Giới thiệu kỹ thuật châm cứu cơ bản và kỹ thuật cấy chỉ theo phương pháp và thao tác mới, lịch sử và một số phương tiện cấy chỉ, một vài loại hình tác động lên huyệt phổ biến khác có thể dùng kết hợp cùng cấy chỉ, một số bệnh án cụ thể, tổng kết một vài thể bệnh điều trị bằng cấy chỉ.

Đối tượng của sách là những sinh viên chuyên ngành y học cổ truyền, các y, bác sĩ, lương y đang công tác làm việc ở trong và ngoài nước đã học lý luận cơ sở Y học cổ truyền phương Đông và châm cứu đang thực hành chữa bệnh bằng châm cứu và Y học cổ truyền.