LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Cấp Cứu Nội Khoa (Sinh Bệnh Lý – Triệu Chứng – Xử Trí Cấp Cứu)


cap cuu noi khoa

Giới thiệu

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của các bệnh viện quân đội, sự chỉ đạo của Cục Quân y, năm 1998 Tiểu ban Nội thuộc Hội đồng Y học quân sự (Bộ Quốc phòng) đã biên soạn và Cục Quân y đã cho lưu hành trong ngành cuốn Cấp cứu nội khoa với 32 phác đồ cấp cứu. Từ năm 2000, theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, Cục Quân y đã đồng ý để tái bản cuốn này, các tác giả đã bổ sung và đưa thêm 12 phác đổ cấp cứu.

Cuốn sách đã đề cập đến 44 tình huống cấp cứu thuộc các chuyên ngành nội có thể gặp tại các cơ sở điều trị. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, các bài viết đã được phân công cho các chuyên gia có kinh nghiệm trong từng chuyên ngành biên soạn.

Từ khóa: