LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 1 – ĐH Y Dược Huế


tap 1 - noi hue - bia

Lời Nói Đầu

Trong bối cảnh phát triển không ngừng của công tác đào tạo nhân lực cho ngành y tế, để phục vụ sức khoẻ nhân dân trong toàn khu vực và cả nước. Trường Đại học Y Dược Huế với 50 năm thành lập đã từng bước khẳng định vai trò và vị trí. Nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy,bên cạnh việc đẩy mạnh phương pháp giảng dạy tích cực bằng nghe và nhìn đang được triển khai đồng bộ trên các trường Y khoa toàn quốc, việc ấn hành giáo trình giảng dạy Nội khoa cho các lớp Đaị học là công việc không thể thiếu được.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Bộ Y tế, Đại Học Huế và của Trường Đaị học Y Dược Huế. Bộ Môn Nội sau một thời gian chuẩn bị tích cực đã hoàn tất tập Bài Giảng Bệnh Học Nội khoa.

Bài giảng Bệnh Học Nội Khoa bao gồm những bài giảng về Bệnh học và điều trị Nội Khoa, dành cho đối tượng cuối năm thứ 3, năm thứ 4 và năm thứ 6 trong khung đào tạo bác sĩ đa khoa 6 năm. Bài giảng Bệnh Học Nội Khoa được phân thành 2 tập sách:
– Bệnh Học Nội Khoa tập 1: Là những bài giảng thuộc chuyên khoa Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hoá.
– Bệnh Học Nội Khoa tập 2: Là những bài giảng thuộc chuyên khoa Thận -Tiết niệu, Cơ xương Khớp, Nội tiết và tổng quát…
Mỗi bài giảng có mục tiêu, nội dung bài giảng, giới thiệu tài liệu đọc thêm. Đảm bảo yêu cầu chung là cô đọng, dễ hiểu, cập nhật nhưng có tính thực tiễn Việt nam.

Các qui trình biên soạn đều được Ban Biên tập theo sát hướng dẫn qui định của Ban Đào tạo Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Tuy nhiên do đây là tập giáo trình được ấn hành đầu tiên của Bộ Môn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp góp ý sữa chữa.
Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà Xuất Bản Y học, Giáo sư Richard SCHNEIDER – Chủ tịch Hội phát triển sức khoẻ ADS – Luxembourg đã giúp đỡ và tạo điều kiện để xuất bản tập sách này.