LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Bệnh Học Lao – ĐH Y Hà Nội


benh hoc lao

Giới thiệu

Sách Nội bệnh lý – phần Bệnh lao do tập thể cán hộ giảng dạy của Bô môn Lao, Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Mục tiêu của sách là cung cấp những kiến thức cơ bán vê bệnh học lao, chương trình chống lao ở nước ta cho sinh viên hệ bác sỹ đa khoa. Sách cũng là tài liệu tham khảo cho các học viên sau đại học. Các bài giảng đểu thống nhất có các phần: Mục tiêu, nội dung, câu hỏi lượng giá. Như vậy sinh viên biết được yêu cầu của từng bài giảng và sau khi học xong có thể tự đánh giá kết quả học tập.

Sách là tài liệu học tập của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa, hy vọng cũng có ích cho các cán bộ đang công tác trong chuyên khoa Lao – Bệnh phổi và các đồng nghiệp.

Mặc dù các tác giả là các cán bộ đã giảng dạy nhiêu năm vê bệnh lao, đã có nhiều cố gắng biên soạn, nhưng khó tránh khỏi các sai sót; chúng tôi mong nhận được những góp ý để sửa chữa khi tái bản.