LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Bài Giảng Phẫu Thuật Nội Soi Cơ Bản – Bộ Y Tế


bai giang phau thuat noi soi co ban bo y te

Giới thiệu

Sách “Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản” được biên soạn ưong chương trình này nhăm mục đích:
– Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kỹ thuật cơ bản về phẫu thuật nội soi:
+ Lịch sử ra đời phẫu thuật nội soi và xu hướng phát triển của phẫu thuật nội soi trong tương lai.
+ Trang thiết bị cần thiết cho cuộc mổ nội soi.
+ Các điều kiện cần thiết cho phẫu thuật nội soi.
+ Các kỹ thuật cơ bản của phẫu thuật nội soi.
+ Một số phẫu thuật nội soi cơ bản ban đầu.
– Về kỹ năng:
+ Cho phép học viên làm quen với một môi trường làm việc ngoại khoa mới (thực hiện mô qua màn hình).
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ phẫu thuật nội soi.
+ Thực hiện tốt các động tác phẫu thuật nội soi cơ bản.
+ Sau khóa học phẫu thuật viên thưc hiện thành thạo một số phẫu thuật nội soi cơ bản về tiêu hóa, tiết niệu, gan mật và lồng ngực.
– Về thái độ: Thương yêu, cảm thông, tôn trọng người bệnh và thân nhân người bệnh trong quá trình thăm khám bệnh. Nhẹ nhàng, chu đáo, tỷ mỉ trong thực hành khám chẩn đoán, thận trọng trong quyết định điều trị.

Năm 2012, sách “Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản” đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy – học của Bộ Y tế, thẩm định. Bộ Y tế thống nhất để sử dụng làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Sách vẫn được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật trong quá trình sử dụng.