LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Bài Giảng Nhãn Khoa Bán Phần Trước Nhãn Cầu – ĐH Y Hà Nội


bai giang nhan khoa ban phan truoc nhan cau

Giới thiệu

Giảng dạy và đào tạo luôn luôn được các thế hệ quan tâm. Bộ môn Mắt trường Đại học Y khoa Hà Nội đã biên soạn cuốn sách Bài giảng nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu là hết sức cần thiết cho công tác đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Nội dung cuốn sách đã tập hợp những kiến thức chuyên sâu về bán phần trước nhãn cầu và những bệnh liên quan. Với cách viết cô đọng, các tác giả đã biên soạn từng phần phù hợp với giáo trình giảng dạy, dùng làm tư liệu giảng dạy cho các học viên đại học và sau đại học. Chúng tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm của các tác giả đã nhiều năm làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, cuốn sách là tài liệu tốt bổ sung cho công tác giảng dạy và đào tạo về nhãn khoa.

Mong rằng Bộ môn Mắt sẽ nhanh chóng cho ra đời các phần tiếp theo để các cán bộ Nhãn khoa có thêm tài liệu giảng dạy và học tập.