LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Atlas Giải Phẫu Người (Sách dịch)


atlas giai phau nguoi phan noi tang

Chủ biên: ,

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Cuốn Atlas giải phẫu người mà các bạn đang cầm trên tay có nội đung đề cập chủ yếu tới các tạng (cơ quan). Tác phẩm được xuất bản bằng tiếng Anh và là công trình đầu tiên thuộc thể loại này của ngành Giải phẫu học Rumani.

“Atlas giải phẫu người” trước hết là sự kế thừa và phát triển tư tưởng của nhà giải phẫu học vĩ đại Francise Josef Rainer, cha đẻ của ngành Giải phẫu học Rumani. Nền tảng tư tưởng khoa học của Rainer bắt nguồn từ cách nhìn nhận cấu trúc theo chức năng: mọi cấu trúc giải phẫu đều được nghiên cứu và giải thích dựa trên cơ sở chức năng của chúng.

Bên cạnh đó, “Atlas giải phẫu người” còn đồng thời thể hiện một quan niệm cơ bản khác của y học hiện đại. Đó chính là quan niệm lâm sàng. Cuốn sách không đi vào mô tả các cấu trúc giải phẫu với những chi tiết rườm rà vô bổ. Ngược lại, nó tập trung trình bày các cấu trúc này trong mối tương quan với ý nghĩa lâm sàng của chúng theo phương pháp định khu, nhằm phát huy tới mức tối đa tính hữu dụng của giải phẫu học đối với thực hành Y học.

Với nội đung kiến thức sâu rộng và hình ảnh minh hoạ lâm sàng phong phú, cuốn sách này thực sự đã vượt quá khuôn khổ của một cuốn Atlas giải phẫu học thông thường. Sách Atlas này sẽ có ích đối vói sinh viên của các trường đại học y khoa, và cả đối với những bác sỹ ở các ngành chuyên khoa khác nữa. Với cuốn sách này, họ có sẵn một tài liệu hoàn hảo về giải phẫu học lâm sàng rất hũu ích trong thực hành hàng ngày.

Từ khóa: ,